Từ ngày 01/01/2013 khi đăng ký bất kỳ cuộc bình chọn nào đều phải liên hệ với BinhChon.ORG để xác nhận cú pháp thì mới đc tính doanh thu
 • Thông tin cuộc thi bình chọn


 • thông tin bình chọn

  Tình yêu con người vô điều kiên

  Mã cuộc thi: BCBC

  Đơn vị tổ chức: Namviet.

  Cú pháp soạn tin BC hoàn chỉnh:   BCBC X Gửi  8141 (Phí: 1000 Đ/SMS).


  Trong đó:
              BCBC: Là Mã số cuộc bình chọn
              X: là số báo danh của đối tượng bình chọn

  Thời gian bắt đầu bình chọn: 2017-12-14 23:59:59.

  Thời gian kết thúc bình chọn: 2018-12-14 08:08:08.

  Giờ hiện tại của tổng đài: 20:09:30 25/06/2018.

  Tổng số phiếu bình chọn thành công tính đến thời điểm hiện tại là: 0 phiếu.

  Thông tin chi tiết về đối tượng bình chọn và cuộc thi được cập nhật Tại đây.

  Thông tin cuộc thi: Vietnam.com.