Từ ngày 01/01/2013 khi đăng ký bất kỳ cuộc bình chọn nào đều phải liên hệ với BinhChon.ORG để xác nhận cú pháp thì mới đc tính doanh thu

Điều lệ sử dụng dịch vụ


   Hệ thống Binhchon.org cung cấp cho bạn một sân chơi và có thể quảng cáo hình ảnh của mình một cách thuận tiện và đơn giản nhất, thì đồng nghĩa bạn phải chấp nhận các điều khoản của chúng tôi đưa ra dưới đây kể từ thời điểm bạn sử dụng website này lần đầu tiên. Binhchon.org có toàn quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện vào bất kỳ lúc nào bằng cách chấm dứt các thay đổi trên mạng mà không cần báo trước. Bạn có trách nhiệm theo dõi thường xuyên các thông tin được đưa lên mạng để cập nhật những thay đổi mới nhất.

   Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, xin hãy ngừng sử dụng các nội dung và dịch vụ trên Binhchon.org.


1. Mô tả dịch vụ

   Dịch vụ Binhchon.org cho phép bạn tạo các cuộc bầu chọn cho mọi người tham gia. Hình thức bầu chọn là qua SMS.

   Người sử dụng bầu chọn bằng SMS có thể chịu mức phí do nhà cung cấp dịch vụ viễn thông quy định. Người bầu chọn chịu trách nhiệm hoàn toàn cước phí cho việc sử dụng dịch vụ bầu chọn của Binhchon.org.


2. Nội dung

   Khi sử dụng dịch vụ của Binhchon.org, người sử dụng đồng ý sẽ KHÔNG:

   a) Đăng các nội dung có bản quyền trừ khi người sử dụng là chủ sở hữu hoặc có quyền sử dụng các nội dung đó.

   b) Đăng các nội dung ảnh hưởng đến danh dự hoặc gây tổn hại cho Binhchon.org hoặc người khác.

   c) Đăng các nội dung không được pháp luật cho phép, không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

   d) Đăng tải các nội dung mạo nhận.

   e) Đăng các nội dung mà Binhchon.org cho rằng không phù hợp.


3. Cung cấp dịch vụ

   Binhchon.org luôn cố gắng hết sức để bảo đảm dịch vụ của mình một cách thông suốt. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoàn trả một phần cước phí nào cho người sử dụng dịch vụ do các lỗi sau:

   a) Lỗi người sử dụng.

   b) Lỗi của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.

   c) Một thất bại xảy ra trong quá trình giao tiếp với chúng tôi.


4. Tài khoản

   Để sử dụng dịch vụ của Binhchon.org, người sử dụng có thể phải tạo tài khoản. Khi đăng kí, người sử dụng phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ. Người sử dụng phải chịu trách nhiệm lưu giữ mật khẩu an toàn và chịu trách nhiệm về các hành vi xảy ra bằng tài khoản của mình. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm những hậu quả sinh ra do việc tài khoản đó bị sử dụng bởi người khác.


5. Hủy và Ngừng dịch vụ

   Binhchon.org hoàn toàn có quyền huỷ, rút lại, kết thúc hoặc ngưng sự hoạt động của người sử dụng, của các nội dung do người sử dụng đăng tải hoặc toàn bộ website này mà không cần báo trước. Người sử dụng đồng ý rằng Binhchon.org không chịu trách nhiệm với người sử dụng hay bất kỳ bên nào cho việc huỷ, rút, kết thúc hay ngưng cung cấp dịch vụ.


6. Quảng cáo và khuyến mại

   Người sử dụng hiểu và đồng ý rằng Binhchon.org có thể sẽ hiển thị các quảng cáo hoặc các nội dung khác bên cạnh các thông tin của người sử dụng.

   Trong từng thời điểm chúng tôi có thể đưa ra những chương trình khuyến mại, hợp tác chia sẻ lợi nhuận. Chúng tôi có quyền đơn phương chấm dứt các chương trình này và không có trách nhiệm hoàn trả các chi phí liên quan.


7. Sử dụng Website và dịch vụ

   Mọi thứ được sử dụng và hiển thị trên website này bao gồm nội dung và dịch vụ của nó không được phép sao chép, tái sản xuất và xuất bản, tải xuống, phân phối, trao đổi, bán, phát hành bằng bất kỳ cách nào ngoại trừ mục đích phi thương mại và trừ trường hợp Binhchon.org cho phép bạn. Những cách sử dụng khác yêu cầu phải được sự đồng ý bằng văn bản của Binhchon.org. Bạn đồng ý rằng bạn sử dụng website này, các nội dung và dịch vụ theo đúng quy trình pháp lý và không xâm phạm quyền, hoặc hạn chế và ngăn cản sự sử dụng và vận hành của website này, của các nội dung và dịch vụ trên website này với đối tác thứ ba. Các hạn chế và ngăn cản bao gồm nhưng không giới hạn là những hành động phi pháp có thể gây ra tổn hại đối với bất kỳ ai. Bạn phải chịu trách nhiệm và bồi thường các tổn hại cho Binhchon.org và các đối tác khác, các đại lý về bất kỳ khiếu nại gì phát sinh do việc sử dụng phạm pháp của bạn đối với nội dung và dịch vụ tại website này.


8. Cam kết khi sử dụng Website và dịch vụ

   Binhchon.org không có bất cứ bảo đảm nào hoặc tuyên bố nào về tính chính xác hay hoàn thiện của bất kỳ thông tin nào trên website này. Trong bất kỳ trường hợp nào, Binhchon.org sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm hoặc phí tổn mang lại do việc sử dụng thông tin từ website, cũng như bao gồm không giới hạn bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc chậm trễ về các thông tin. Việc sử dụng thông tin bầu chọn là hoàn toàn tùy thuộc vào rủi ro riêng của người sử dụng. Trong bất kỳ trường hợp nào, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi sự sơ xuất, hoặc các đại diện của mình, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc tất yếu, thậm chí nếu đã được cảnh báo về khả năng của những thiệt hại như vậy .

   Người sử dụng rõ ràng nhận thức được và chấp thuận rằng Binhchon.org không chịu trách nhiệm về bất cứ hành vi nào của bất kỳ Người sử dụng nào. Chúng tôi có thể có các lời khuyên, ý kiến, và phát biểu của nhiều nguồn thông tin và nội dung khác nhau, không tuyên bố hoặc chứng thực tính chính xác hay độ tin cậy của bất kỳ lời khuyên, ý kiến, và phát biểu hoặc các thông tin từ các nguồn và nội dung khác, hoặc bất kỳ người sử dụng nào tại hoặc thực thể khác. Việc dựa vào các lời khuyên, ý kiến, và phát biểu hoặc các thông tin khác cần DỰA TRÊN SỰ RỦI RO CỦA CHÍNH NGƯỜI SỬ DỤNG , chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Người sử dụng nào về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót, gián đoạn, sự đúng lúc, tính hoàn thiện, sự xóa bỏ, nhược điểm, mất hiệu năng, virus máy tính, trục trặc đường liên lạc, sự thay đổi hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào ở đây, vì bất kỳ nguyên nhân gì, đối với bất kỳ thiệt hại nào.

   Là một điều kiện để sử dụng thông tin trên, người sử dụng chấp thuận bảo đảm không có bất kỳ hành động nào cũng như yêu cầu bồi thường các thiệt hại, mất mát, trách nhiệm và phí tổn (bao gồm cả phí trả cho luật sư) xuất phát từ việc sử dụng thông tin từ của Người sử dụng, bao gồm không giới hạn bất kỳ yêu cầu nào cho rằng sự việc nếu đúng sẽ cấu thành sự vi phạm của Người sử dụng về những điều khoản và điều kiện này đối với Binhchon.org. Nếu người sử dụng không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ trên thì phương thức duy nhất Người sử dụng nên thực hiện là KHÔNG SỬ DỤNG dịch vụ của Binhchon.org.

Cảm ơn bạn đã đọc !

Mọi đóng góp ý kiến xin bạn gửi vào địa chỉ mail: binhchonorg@binhchon.org / hotro@smsvietnam