Từ ngày 01/01/2013 khi đăng ký bất kỳ cuộc bình chọn nào đều phải liên hệ với BinhChon.ORG để xác nhận cú pháp thì mới đc tính doanh thu
 • Thanh toán doanh thu


 •    Khi bạn đã tạo cuộc thi bình chọn hay chương trình ủng hộ và chương trình của bạn đã đi vào hoạt động khi có doanh thu đều được chúng tôi chiết khấu % doanh thu theo mỗi tin nhắn đến chương trình của bạn.

  1. Doanh thu cuộc thi bình chọn

   a) Phí tin nhắn theo đầu số 8x41

     
  Đầu số 8041 8141 8241 8341 8441 8541 8641 8741
  Phí tin nhắn/ SMS (VNĐ) 500 1000 2000 3000 4000 5000 10.000 15.000


   b) Doanh thu tính theo đầu số 8x41

     Đối với mỗi tin nhắn MO là tin nhắn bình chọn đến cuộc bình chọn sẽ được Binhchon.org Chiết khấu cho bạn 20% số phí thực tế tin nhắn bình chọn thành công. Ví dụ 1 tin bình chọn nhắn tin đến đầu số 8741 thì sẽ mất phí 15.000 VNĐ. Nhà mạng sẽ trả cho Binhchon.org 40% doanh thu từ 15.000VNĐ và Binhchon.org sẽ chiết khấu cho bạn 50% doanh thu chúng tôi nhận được tức là bạn sẽ nhận được 20% doanh thu từ 15.000 VNĐ này .

     Doanh thu của bạn tính như sau:

  DT =(∑MO * X * 20)/100

     Trong đó: ∑MO: là tổng số tin nhắn bình chọn thành công, X là phí tin nhắn khi tin SMS bình chọn gửi đến đầu số 8x41.

   Doanh thu của bạn sẽ được thanh toán khi cuộc thi đã kết thúc và có doanh thu lớn hơn 100.000 VNĐ, chúng tôi sẽ thanh toán trong vòng 30 ngày sau khi kết thúc.


  2. Doanh thu chương trình ủng hộ

     Chức năng ủng hộ trên hệ thống được chúng tôi cung cấp nhằm hỗ trợ cá nhân, tổ chức với mục đích phi lợi nhuận, xây dựng một Việt Nam phát triển giàu mạnh và ngày càng tốt đẹp hơn.

   a) Phí tin nhắn theo đầu số 8x85

      Các tin nhắn ủng hộ được phép nhắn tin tới tất cả các đầu số 8x85 với x tính từ 1 đến 7.
  Đầu số 8085 8185 8285 8385 8485 8585 8685 8785
  Phí tin nhắn/ SMS (VNĐ) 500 1000 2000 3000 4000 5000 10.000 15.000


   b) Doanh thu tính theo đầu số 8x85

     Đối với mỗi tin nhắn ủng hộ MO thành công nhà cung cấp dịch vụ sẽ Chiết khấu như sau:

     
  Đầu số 8085 8185 8285 8385 8485 8585 8685 8785
  Binhchon.org và đối tác được hưởng(VNĐ) 50 200 400 700 1000 1400 3100 4800


     Chiết khấu bên trên không phụ thuộc vào tin nhắn MO đó là mạng nào mà tất cả các mạng đều được Chiết khấu như vậy. Chiết khấu đó chính là số tiền chúng tôi được nhận mỗi khi các tin nhắn ủng hộ tới các đầu số tương ứng.

     Binhchon.org sẽ không lấy bất kỹ một khoản nào trong số tiền Chiết khấu nhận được và cam kết chuyển toàn bộ số tiền đó sang cho bạn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn tạo chương trình ủng hộ với mục đích phi lợi nhuận.

     Doanh thu của bạn sẽ được tính như sau:

  DT=∑(∑Mo*X)

     Trong đó: ∑(∑MO*X): chính là tổng doanh thu của các tin nhắn MO ủng hộ tính theo các đầu số 8x85. ∑MO: là tổng số tin nhắn MO đến ủng hộ theo 1 đầu số 8x85, X: là Chiết khấu nhận được trên mỗi đầu số 8x85 với x từ 1 đến 7.

   Ví dụ chương trình ủng hộ của bạn có 5 tin nhắn thành công tới 2 đầu số là 8185 - 2 tin và 8285 - 3 tin, thì tổng doanh thu tính cho bạn sẽ tính như sau: DT= (2*200)+(3*400)= 1600 VNĐ.

     - Các tỉ lệ % được tính trên doanh thu chia lại từ các công ty di động sau khi đã trừ đi các tin nhắn SPAM và các tin nhắn không trừ được tiền (căn cứ vào tỉ lệ chung của hệ thống, trên từng đầu số).


   c) Doanh thu tính theo thẻ cào

     Đối với mỗi thẻ cào ủng hộ cho chương trình sẽ được các nhà mạng cung cấp thẻ cào Chiết khấu lại cho Binhchon.org và chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ số tiền nhận được đó vào doanh thu cho chương trình ủng hộ của khách hàng như sau:

     
  Loại thẻ VIETTEL VINA MOBIFONE GATE VTC
  Binhchon.org và đối tác được hưởng(% mệnh giá thẻ cào) 77 77 77 79 80


     Ví dụ một nhà hảo tâm nào đó có ủng hộ cho chương trình ủng hộ của bạn qua thẻ cào Viettel với mệnh giá 10,000 VNĐ thì doanh thu bạn sẽ nhận được là: DT= (77*10000)/100= 7700 VNĐ

     Chúng tôi không nhận bất kỳ một lợi nhuận nào từ doanh thu thẻ cào, số tiền nhận được sẽ được chuyển toàn bộ cho chương trình ủng hộ của Khách Hàng.

     Khách hàng chỉ được nhận tỷ lệ % như vậy là do nhà mạng đã trừ chi phí dịch vụ khác nhau sau đó mới chuyển cho Binhchon.org.

     - Chúng tôi sẽ thanh toán doanh thu cho bạn trong vòng trước 30 ngày kể từ khi chương trình của bạn kết thúc nếu cuộc thi bình chọn có doanh thu trên 100.000 VNĐ và chương trình ủng hộ đã có doanh thu.

  Chúc bạn hợp tác thành công !