Cú pháp soạn tin BC hoàn chỉnh:
   BCBC X Gửi  8141 (Phí: 1000 Đ/SMS).
Trong đó
+ BCBC Là Mã số cuộc thi bình chọn.
+ X: là số báo danh của đối tượng bình chọn.
Để tham gia Chat Room trên hệ thống soạn tin: BCBC Z gửi 8041, với Z: là nội dung Chat của bạn.

Số điện thoại

Nội dung

Thời gian

Thông Tin Cuộc Thi Bình Chọn

- Để tham gia bình chọn soạn tin theo cú pháp trên, ví dụ bình chọn cho số báo danh M01 soạn BCBC M01 gửi 8141.

- BCBC không phân biệt hoa thường, giữa BCBCM01 có một dấu cách.

- Tổng số lượt bình chọn tính tới thời điểm 02:07 21-09-2018 là 0 phiếu.

- Thông tin kết quả cuộc thi sẽ được tự động cập nhật 30 giây 1 lần.

Tên cuộc thi: Tình yêu con người vô điều kiên.

Mã cuộc thi: BCBC

Loại bình chọn: Thiên nhiên.

Đơn vị tổ chức: Namviet.

Đầu số tin nhắn: 8141.

Thời gian bắt đầu bình chọn: 2017-12-14 23:59:59.

Thời gian kết thúc kết bình chọn: 2018-12-14 08:08:08.

Thông tin cuộc thi: Vietnam.com.

BinhChon.Org DLDC Ltd
Địa chỉ:
Hỗ trợ kỹ thuật - Hotline:
01275.296.233